Polisïau Preifatrwydd a Chwcis

Darllenwch y polisi hwn ar y cyd â’n polisi preifatrwydd, sy’n nodi manylion ychwanegol ar sut rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy a’ch hawliau amrywiol.

Cadw Data

Unwaith bydd cyfrif defnyddiwr yn cael ei ddileu, bydd yr holl manylion gysylltiedig (enw, cyfeiriad e-bost) yn cael ei ddileu hefyd. Byddwn yn dileu holl ddata ysgol o fewn 18 mis o dderbyn rhybudd i gau'r cyfrif (os na chawn gyfarwyddiadau fel arall).

Beth yw cwcis?

Darnau bach o destun yw cwcis sy’n cael eu hanfon gan eich porwr gwe gan wefan rydych chi’n ymweld â hi. Mae ffeil cwci yn cael ei storio yn eich porwr gwe ac mae’n caniatáu i’r safle neu drydydd parti eich adnabod a gwneud eich ymweliad nesaf yn haws ac mae’r safle yn fwy defnyddiol i chi. Yn y bôn, cerdyn adnabod defnyddiwr ar gyfer y gweinydd yw cwci. Mae traethau gwe yn ffeiliau graffig bach sy’n gysylltiedig â’n gweinyddion sy’n ein galluogi i olrhain eich defnydd o’n safle a’r swyddogaethau cysylltiedig. Mae cwcis a thraethodau gwe yn ein galluogi i’ch gwasanaethu’n well ac yn fwy effeithlon, ac i bersonoli eich profiad ar ein safle.

Gall cwcis fod yn gwcis “parhaus” neu “sesiwn”.

Sut mae'r safle yma yn defnyddio cwcis

Pan fyddwch yn ymweld â’r wefan hon am y tro cyntaf byddwch yn cael neges yn dweud bod yn cwcis yn cael eu defnyddio ar y wefan. Defnyddir un cwci ar y wefan hon - ASP.NET_SessionId, sydd yn cael ei ddefnyddio i gofio os yw defnyddiwr wedi mewngofnodi a'i pheidio, ac felly ni fydd y safle yn gweithio heb y cwci yma. Ni chedwir gwybodaeth sensitif megis rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost yn y cwcis. Cwci sesiwn yw hwn, ac felly bydd yn cael ei ddinistrio (yn eich porwr ac ar y gweinydd) pan yn allgofnodi neu’n cau y porwr.

Beth yw eich dewisiadau o ran cwcis?

Os hoffech ddileu cwcis neu gyfarwyddo eich porwr gwe i ddileu neu wrthod cwcis, ewch i dudalennau cymorth eich porwr gwe. Cofiwch, fodd bynnag, os byddwch yn dileu cwcis neu’n gwrthod eu derbyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o’r nodweddion a gynigiwn, neu’r cyfan ohonynt. Efallai na fyddwch yn gallu logio i mewn, storio eich hoffterau, ac efallai na chaiff rhai o’n tudalennau eu dangos yn iawn.

Yn ôl